Wonen in Middelie

Overweeg jij om te gaan wonen in Middelie? Dan is het handig om te weten wat dit dorp allemaal te bieden heeft. 
We vertellen je meer over al die zaken die Middelie zo leuk maken. Van basisschool en verenigingen tot de geschiedenis van dit dorp en de winkels die je hier kunt vinden, we sommen het allemaal voor je op zodat jij straks precies weet waar je op kunt rekenen als je komt wonen in Middelie.

Wonen in Middelie, dit moet je weten:

Middelie grenst in het noorden aan Oosthuizen, in het Oosten aan Kwadijk en in het westen aan Kwadijk en Hobrede.

Ook Middelie bestaat hoofdzakelijk uit lintbebouwing, maar heeft ook heel kleinschalige nieuwbouw gekend. Het dorp heeft een kern met een café-hotel-restaurant.

Geschiedenis van Middelie

De naam Middelie is eigenlijk een verbastering van Midden-Ye. Het is dus vernoemd naar het veenriviertje de Ye (IJe) dat in de middeleeuwen zuidwaards stroomde vanaf Oosthuizen richting de Zuiderzee.

Het dorp kan eigenlijk in één adem genoemd worden met Axwijk. Het was toen een bloeiende buurtschap waar de scheepvaart langs ging richting de Zuiderzee. Er werd tot 1357 tol geheven, maar na de droogmaking van het Purmermeer in 1622 boette Axwijk verder aan belangrijkheid in.

Lange tijd vormden de dorpen een gemeenschap van vissers en zeevarenden.

Het dorp was lange tijd slecht bereikbaar, eerst slechts per boot en via de dijkjes langs het Purmermeer. Het dorp lag daardoor nogal geïsoleerd.

Toen het riviertje de Ye werd afgedamd bij Edam en de belangrijke vaarroute die er ooit was kwam te vervallen was het grootste gedeelte van de bevolking afhankelijk van de melkveehouderij.

Door de geïsoleerde ligging werden veranderingen maar langzaam doorgevoerd. Na de 2e wereldoorlog zorgden ontwikkelingen in de landbouw voor snelle veranderingen. Inmiddels is het aantal boeren nog maar een klein gedeelte van de beroepsbevolking.

Scholen in Middelie

Ook het dorp Middelie heeft zijn eigen basisschool: openbare basisschool het Kwartet.

Er is ook een peuterschool en een buitenschoolse opvang.

Voorzieningen in Middelie

Er is een gymnastiekvereniging in het dorp en in het kleine centrum ligt het Wapen van Middelie. Dit café, restaurant en hotel biedt echt meerwaarde aan het dorp. Behalve dat dit het kloppend hart van het dorp is waar je even lekker een hapje kunt gaan eten en waar bijvoorbeeld de jaarlijkse kermis uitbundig wordt gevierd.  Passanten kunnen in de zomer even uitrusten op het terras. 

Met welke vestiging wil je contact opnemen?

Contact
HR Makelaars Purmerend 0299 - 20 08 08
  • HR Makelaars Amsterdam 020 - 229 94 74
  • HR Makelaars Zaandam 075 - 207 92 05
  • Elke week een handige woontip ontvangen?