Wonen in de Beemster

Overweeg jij om te gaan wonen in de Beemster? Dan is het handig om te weten wat dit dorp allemaal te bieden heeft.
We vertellen je meer over al die zaken die de Beemster zo leuk maken. Van basisschool en verenigingen tot de geschiedenis van dit dorp en de winkels die je hier kunt vinden, we sommen het allemaal voor je op zodat jij straks precies weet waar je op kunt rekenen als je komt wonen in De Beemster.

Wonen in de Beemster, dit moet je weten

De gemeente Beemster is een droogmakerij die in 1612 is drooggemalen. De Beemster staat bekend vanwege zijn rechte wegen en sloten, uitgedacht op de tekentafel volgens het principe van de Gulden Snede van Da Vinci.
Inmiddels telt de gemeente ruim 10.000 inwoners.
Sinds 1999 staat de Beemster op de Unesco-Werelderfgoedlijst.
Binnen de Beemster zijn verschillende kernen: Zuidoostbeemster, Middenbeemster, Westbeemster en Noordbeemster. Ook zijn er 2 buurtschappen Halfweg en de Klaterbuurt.
De gemeente is een aantal jaar terug een bestuurlijke samenwerking aangegaan met Purmerend en is per 1 januari 2022 gefuseerd met Purmerend.

Geschiedenis van de Beemster

De naam Beemster is afkomstig van Bamestra. Dit is de naam van een riviertje dat hier ooit gestroomd heeft.
Rond 800 was het gebied dat we nu kennen als de Beemster bedekt met veen. Door men ontginning van dit veen in combinatie met diverse stormvloeden en de directe verbinding met de Zuiderzee ontstond er een binnenzee. Dit meer lag in open verbinding met de Where, De Purmer en natuurlijk ook de Zuiderzee.
Vele dorpen rondom de Beemster maakten dan ook gebruik van de Beemster om te vissen en natuurlijk ook te varen richting de Zuiderzee. Niet voor niets waren inwoners van het dorp De Rijp bijvoorbeeld de walvisvaarders.

In 1607 werd er toestemming verleend om de Beemster droog te maken.
Jan Adriaanszoon Leeghwater, timmerman en molenbouwer uit de Rijp werd adviseur, opzichter en toezichthouder (met zeven anderen) op de molenbouw. Het is dus een misvatting dat Leeghwater verantwoordelijk was voor de drooglegging.
Op 19 mei 1612 was de droogmaking een feit. Er waren uiteindelijk 50 molens nodig om de droogmakerij te bemalen.
De kavels werden ingedeeld in rechthoekige kavels volgens een geometrisch patroon dat nog altijd aanwezig is. De Beemster onderscheidt zich hiermee van andere droogmakerijen door dit verkavelingspatroon dat volgens de klassieke opvattingen een volledig harmonieus geheel is, een symmetrie die in de Gouden Eeuw als de absolute perfectie werd beoordeeld. De kavels werden vervolgens verdeeld onder de investeerders.
300 jaar is de polder droog gehouden door 50 molens. Hierna werden ze vervangen door drie stoomgemalen en inmiddels zijn er twee elektrische gemalen die voor de bemaling zorgen.

Ook de stelling van Amsterdam (ook een Unesco Werelderfgoed) loopt door de Beemster, wat de Beemster helemaal bijzonder maakt.

Veel rijke kooplieden uit Amsterdam kwamen naar de Beemster en bouwden hier hun buitenplaatsen. Er zijn er hier nog aantal van bewaard gebleven, zoals bijv. Boschrijk (Jisperweg)en Mariënheuvel (Volgerweg)
Door de vruchtbare grond werd de Beemster bij uitstek geschikt voor de landbouw. Er kwamen dan ook een hoop agrariërs naar de polder. Er zijn nog altijd een heel aantal boerderijen uit die tijd bewaard gebleven, waarbij de meest opvallende toch wel stolpboerderij De Eenhoorn (ca. 1682) is aan de Middenweg.

Inmiddels worden veel boerderijen bewoond door particulieren en zijn de boerderijen omgebouwd tot woonhuizen, maar nog altijd zijn er veel boeren in de Beemster.

Van 1895 tot 1931 liep er een stoomtram door de Beemster die van De Rijp naar Purmerend liep. Deze tram ging vanaf de Rijp rechtdoor over de Rijperweg (De Blikken Schel is hier nog altijd een herinnering aan een halte die hier was), rechtdoor het centrum van Middenbeemster (langs het Spijshuis, dat vroeger toepasselijk Tramzicht heette) en dan rechtsaf de Nekkerweg op richting Zuidoostbeemster en uiteindelijk naar Purmerend (het Tramplein).
Tegenwoordig loopt de A7 midden door de Beemster heen, hetgeen de Beemster direct weer een gunstige ligging geeft ten opzichte van grote steden als Amsterdam en Hoorn.

Beemster nu

De Beemster bestaat uit verschillende dorpskernen, Middenbeemster, Noordbeemster, Westbeemster en Zuidoostbeemster.
Jarenlang was de Beemster een zelfstandige gemeente maar vanaf 2022 gaat de Beemster bestuurlijk samenwerken met Purmerend.

Beemster in cijfers

Aantal inwoners:10.105
Aantal basisscholen:3
Aantal koophuizen:3027

(Cijfers 2021)

Meer zien van de Beemster?

De Beemster bestaat uit verschillende dorpskernen. Hierover vertellen we je graag wat meer.

Over welke dorpskern wil jij wat meer weten?

Met welke vestiging wil je contact opnemen?

Contact
HR Makelaars Purmerend 0299 - 20 08 08
  • HR Makelaars Amsterdam 020 - 229 94 74
  • HR Makelaars Zaandam 075 - 207 92 05
  • Elke week een handige woontip ontvangen?